10 kroků pro úspěšný onboarding remote zaměstnanců

Yuri Vonchitzki
June 8, 2020

Společnosti po celém světě jsou nucené kvůli novému koronaviru přecházet na nové typy úvazků nebo pracovat na dálku. Tato výzva ale může být i příležitostí, jak organizaci zlepšit a zefektivnit. Práci na dálku v Blackbeltu od počátku podporujeme. Náš tým pracuje na dálku a naši kancelář využíváme jen jako dobrovolné útočiště, kam může kdokoli z nás přijít, když se chceme lépe soustředit nebo spolupracovat naživo. Díky práci na dálku si můžeme dovolit mít v týmu kvalitnější lidi a poskytnout lidem prostor k tomu, aby pracovali v lepším a zdravějším prostředí.

Zároveň ale práce na dálku čelí některým úskalím. Například to, jak by mělo probíhat vzdělávání nových zaměstnanců, když se nevidíme naživo a nemůžeme si pracovní postupy ukázat? Podělím se s Vámi o zkušenosti, které u nás v týmu pátým rokem používáme a fungují.


  1. Přivítejte nováčka v týmu

Nejdříve musíme zaměstnance přivítat do týmu a seznámit s kolegy, se kterými bude pracovat. V Blackbeltu to děláme tak, že oznámíme příchod nového kolegy na Slacku, kde ho uvedeme a ostatní mají možnost ho pozdravit. Zároveň je dobré naplánovat společný videohovor, na kterém se s kolegy seznámí naživo.

  1. Poskytněte podporu do startu

Většině z nás chvíli trvá, než se v novém prostředí rozkoukáme a jsme rádi, když máme po ruce někoho zkušenějšího, koho můžeme poprosit o radu. Proto nováčkovi v týmu vyberte jednoho kolegu, ideálně někoho, s kým bude později v častém kontaktu, kdo ho do práce zasvětí a bude mu k dispozici pro zodpovězení případných otázek. 

  1. Zkontrolujte, zda má vše, co potřebuje

Každý jsme to někdy zažili – máme společný videokonferenční hovor a čekáme na kolegu, kterému nefunguje mikrofon nebo na kolegu, který nás neslyší. Je dobré se těmto situacím předem vyvarovat, abychom šetřili časem celého týmu a co nejdříve si zkontrolovat, že má nový člen týmu k dispozici vše, co bude potřebovat. Ať už jsou to sluchátka s mikrofonem, druhý monitor, nebo i samotný počítač s vhodným operačním systémem a aplikacemi.

  1. Definujte cíle a úspěch

Ještě než se pustíte do samotného vzdělávání, je dobré si ujasnit, co vůbec po novém zaměstnanci potřebujete a co se musí naučit. Co musí nový člen týmu splnit v prvním týdnu, měsíci, kvartálu, aby se to dalo považovat za splnění cílů?

  1. Představte, proč existujete a jak fungujete

Před výukou nových dovedností a postupů je dobré nového zaměstnance zasvětit do toho, proč vůbec Vaše organizace vznikla, na jakých hodnotách stojí a jakými zásadami se řídí. Toto pochopení základních principů pak pomáhá v každodenním rozhodování, když zaměstnanec narazí na problémy, které v manuálech definované nejsou. Protože všechno přece vymyslet nemůžete.

  1. Nachystejte kurzy a materiály

Když máte jasno v tom, co musí zaměstnanec umět a máte hotové základní informace o organizaci, tak je čas přistoupit k tvorbě vzdělávacích materiálů k jednotlivým pracovním postupům. Tyto materiály můžete mít k dispozici v tištěné formě, dokumentu nebo ve vzdělávací aplikaci jako například Blackbelt. Taková aplikace Vám zároveň dovolí jednotlivé kurzy roztřídit, zpřístupnit podle úrovně zaměstnance nebo sledovat, jak daleko je zaměstnanec s jejich dokončením.

  1. Začněte se vzděláváním

Předejte nováčkovi přístupy k Vašemu vzdělávání a nezapomeňte mu být vy nebo jeho kouč k dispozici. Pokud máte materiály nachystané předem, tak nemusíte čekat na nástup nového zaměstnance, ale můžete mu materiály nebo jejich část zpřístupnit ještě před jeho příchodem. Tak budete mít jistotu, že neztrácíte žádný drahocený čas.

  1. Zkontrolujte, jak se nováčkovi daří

Průběžně kontrolujte, jestli je nováčkovi vše jasné a nepotřebuje s něčím pomoci. V aplikaci Blackbelt můžete zároveň sledovat, jak se zaměstnanci daří s jednotlivými kurzy, znalostními testy a přidělovat mu další kurzy. Zároveň můžete zaměstnance odměňovat, když splní cíle, které jste mu zadali.

  1. Otestujte znalosti

Nejlepší učení je učení praxí. Můžete sedět a učit se, jak kácet stromy, ale to neznamená, že umíte pokácet strom. Naučené znalosti by měl student otestovat, ať už znalostním testem nebo vyzkoušením v praxi na projektu nebo úkolu.

  1. Požádejte o feedback

I žák může být učitelem. Hlavně co se obsahu týče. Nebojte se proto nováčka zeptat, jestli bylo vše srozumitelné a co by případně změnil nebo upravil. Nemusíte hned obsah měnit, ale pokud uvidíte, že se některé požadavky opakují, tak to může být znamení, že je potřeba obsah vylepšit. Díky tomu budou mít kurzy ještě lepší výsledky v budoucnu.

Díky moderním nástrojům a internetu už dnes není problém pracovat na dálku. Můžete pracovat ve městě, v lese nebo na pláži. Cílem by nemělo být to, abychom někomu platili za sezení v kanceláři, ale abychom spolu tvořili něco, co má hodnotu a abychom to tvořili tak, jak se nám tvoří nejlépe. A díky spolupráci na dálku jsme k tomuto cíli zase o krok blíž.

Yuri Vonchitzki
Zakladatel inovačního studia Blacktag, zakladatel vzdělávací aplikace Blackbelt a průkopník procházkové meditace Innerwalk. Sportovec a milovník přírody. Jeho cílem je pomáhat lidem žít naplněný život a rozšířit pohled na podnikání jako na činnost zaměřenou na vytváření hodnoty pro zákazníky a spolupracovníky namísto hledání pouze lepšího finančního výsledku.
Zakladatel inovačního studia Blacktag, zakladatel vzdělávací aplikace Blackbelt a průkopník procházkové meditace Innerwalk. Sportovec a milovník přírody. Jeho cílem je pomáhat lidem žít naplněný život a rozšířit pohled na podnikání jako na činnost zaměřenou na vytváření hodnoty pro zákazníky a spolupracovníky namísto hledání pouze lepšího finančního výsledku.